Cyngherddau

Cyngerdd Agoriadol

5 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr

Elinor Bennett & Meinir Heulyn (Telynau), Côr Telyn Gogledd Cymru (arweinydd Tudur Eames), Côr Godre'r Aran (arweinydd Eirian Owen).
Perfformiad cyntaf o "Llechi" gan Math Roberts & Ifor ap Glyn wedi ei berfformio gan gyn-ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias.

Cerdd Hwyr: Côr Dre

5 Ebrill 2023, 9:30pm

Cyngerdd Bardd a Thelyn

6 Ebrill, 2023, 2:00pm, Eglwys y Santes Fair, Caernarfon

Menna Elfyn (Bardd), Elinor Bennett (Telyn),
Glesni Rhys Jones (Soprano) & Angharad Wyn Jones (Telyn)

Rhaglen yn cynnwys "Emyn i Gymro - er côf am R S Thomas" gan Menna Elfyn a Pwyll ap Sion
Caneuon gwerin o Gymru. Treniadau gan Grace Williams.

CYNGERDD: Deborah Henson-Conant (UDA) - Jazz & Hip-Hop

6 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr

Cerdd Hwyr: Ben Creighton Griffiths

6 Ebrill 2023, 9:00pm, Cyntedd

Telyn Electro-Acoustic Jazz
Noddir gan Telynau Vining Harps

Cyngerdd - Isabelle Moretti (Ffrainc)

7 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr

Clasuron y Delyn o Ffrainc

Cerdd Hwyr: Cerys Hafana - Telyn Deires a llais

7 Ebrill 2023, 9:00pm

Cyngerdd: Catrin Finch (Cymru) & Edmar Castaneda (Colombia)

8 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr

Cyngerdd - Sioned Williams (Cymru)

9 Ebrill 2023, 5:00pm

Datganiad telyn â darluniau
Stori fywiog, ddadlennol am ‘Pencerdd Gwalia’, John Thomas (1826–1913), ‘Telynor y Frenhines’: yn cynnwys gweithiau gan John Thomas, John Parry [Ddall], Mendelssohn, Rossini, Schubert ac eraill.

Cyngerdd Swper

9 Ebrill 2023, 7:00pm Yr Hen Lys, Caernarfon

Cyngerdd am 9:00pm
Parker Ramsay (Telyn)
The Street by Nico Muhly (b.1981) & Alice Goodman (b.1958)

Cyngerdd Cerdd Byd

10 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr

Pedair (Cymru)
Veronika Lemishenko (Wcrain)
The Griot Brothers (Senegal a Gambia)

Talwrn y Pencerdd

11 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr Galeri

Cylch terfynnol cystadleuaeth y prif gerddor, pan fydd tri telynor(es) ifanc yn perfformio gweithiau unawdol a deuawd Saint-Saëns i ffidil a thelyn.

Parti Ffarwel

11 Ebrill 2023, 9:30pm, Cyntedd