Menna Elfyn (Bardd), Elinor Bennett (Telyn)
Glesni Rhys Jones (Soprano), Angharad Wyn Jones (Telyn)

6 Ebrill 2023, 2:00pm
Eglwys y Santes Fair, Caernarfon

Rhaglen yn cynnwys “Emyn i Gymro – er côf am R S Thomas” gan Menna Elfyn a Pwyll ap Sion
Caneuon gwerin o Gymru . treniadau gan Grace Williams

Tocynnau

£10, £5 (plant)

Galeri Box Office:
01286 685 222