Cyngerdd Pencerdd

11 Ebrill 2023, 7:30pm
Theatr Galeri

Cyfle i wrando ar berfformiadau gan rai o  sêr y dyfodol wrth i’r telynorion a ddaeth  i’r brig ym mhrif gystadleuaeth “Y Pencerdd” ymrafael am y gwobrau, mewn cyngerdd o gerddoriaeth o’u dewis eu hunain . Bydd pob un yn ymuno gyda’r feiolinydd Simon Chalk i berfformio  “Fantaisie i Delyn a Ffidil” Op. 124  gan Camille Saint-Saens o flaen Panel o feirniaid rhyngwladol.

Tocynnau

£10, £5 (dan 18)

Swyddfa Docynnau Galeri:
01286 685 222