Dydd Mawrth, 11 Ebrill 2023

Dosbarth Meistr: Sioned Williams

11 Ebrill 2023, 10:00am, Stiwdio 2

Gweithdy Iechyd a Lles

11 Ebrill 2023, 11:00am, Cyntedd

Eleri Turner, Helen Wyn Parri, Nia Davies Williams

Cyngerdd Cinio

11 Ebrill 2023, 1:00pm, Cyntedd

Meic Agored

Sesiwn Dwylo ar Dannau’r Delyn a Cherdd Greadigol

11 Ebrill 2023, 1.30-2.15pm , Stiwdio 2

Gyda Eleri Turner & Marie-Claire Howorth
I blant oedran ysgol.
Dewch i gael tro ar chwarae’r delyn a chreu cerddoriaeth mewn ymateb i liwiau a darluniau.
Croeso cynnes i bawb. Plant angen bod yng nghwmni rhiant neu warchodwr.
Bydd Cyfieithydd BSL yn bresennol.

Dosbarthiadau Meistr

11 Ebrill 2023, 2:00pm

Imogen Barford: SP3
Veronika Lemishenko: C3

Talwrn y Pencerdd

11 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr Galeri

Cylch terfynnol cystadleuaeth y prif gerddor, pan fydd tri telynor(es) ifanc yn perfformio gweithiau unawdol a deuawd Saint-Saëns i ffidil a thelyn.

Parti Ffarwel

11 Ebrill 2023, 9:30pm, Cyntedd