Dydd Mercher, 5 Ebrill 2023

Seremoni Agoriadol

5 Ebrill 2023, 3:00pm, Cyntedd

Veronika Lemishenko (Telyn)
Telynau Lu ar Galerïau Galeri: I gymryd rhan dychwelwch y ffurflen yma i ni.

Agor yr Arddangosfa

5 Ebrill 2023, 4:00pm, Stiwdio 1

Cofrestru Cystadleuwyr

5 Ebrill 2023, 4:15pm, Cyntedd

Dewis telynau

Sgwrs cyn y gyngerdd

5 Ebrill 2023, 6:30pm, Cyntedd

Elinor Bennett, Máth Roberts, Ifor ap Glyn

Cyngerdd Agoriadol

5 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr

Elinor Bennett & Meinir Heulyn (Telynau), Côr Telyn Gogledd Cymru (arweinydd Tudur Eames), Côr Godre'r Aran (arweinydd Eirian Owen).
Perfformiad cyntaf o "Llechi" gan Math Roberts & Ifor ap Glyn wedi ei berfformio gan gyn-ddisgyblion Canolfan Gerdd William Mathias.

Cerdd Hwyr: Côr Dre

5 Ebrill 2023, 9:30pm