Dydd Iau, 6 Ebrill 2023

Cystadleuaeth Iau: Cylch Terfynol

6 Ebrill 2023, 9:00am, Stiwdio 2

13 oed ac iau
Rhaglen hunan-ddewisiad hyd at 7 munud o hyd
Beirniaid: Gillian Green, Catrin Williams

Gwobrau: Tair Ysgoloriaeth gyfartal o £300
(Diolch i gyfranwyr Apêl ‘Noddi Tant’ am eu haelioni).

Dwylo ar Dannau’r Delyn

6 Ebrill 2023, 10:00am, Gofod Cain

Gweithdy hwyliog i ddechreuwyr – dim angen unrhyw brofiad.
Gyda: Morwen Blythin & Einir Wyn Hughes

Cyngerdd Cinio

6 Ebrill 2023, 1:00pm, Cyntedd

Meic agored i delynorion ifanc.

Cyngerdd Bardd a Thelyn

6 Ebrill, 2023, 2:00pm, Eglwys y Santes Fair, Caernarfon

Menna Elfyn (Bardd), Elinor Bennett (Telyn),
Glesni Rhys Jones (Soprano) & Angharad Wyn Jones (Telyn)

Rhaglen yn cynnwys "Emyn i Gymro - er côf am R S Thomas" gan Menna Elfyn a Pwyll ap Sion
Caneuon gwerin o Gymru. Treniadau gan Grace Williams.

Gweithdy Ensemble: Meinir Heulyn

6 Ebrill 2023, 4:00pm, Stiwdio 2

I delynorion y Gystadleuaeth Iau

Beirniadaeth a Gwobrwyo

6 Ebrill 2023, 6:00pm, Cyntedd

Cystadleuaeth Iau

Cyngerdd Café

6 Ebrill 2023, 6:30pm, Cyntedd

Enillwyr Cystadleuaeth Iau

CYNGERDD: Deborah Henson-Conant (UDA) - Jazz & Hip-Hop

6 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr

Cerdd Hwyr: Ben Creighton Griffiths

6 Ebrill 2023, 9:00pm, Cyntedd

Telyn Electro-Acoustic Jazz
Noddir gan Telynau Vining Harps