Dydd Llun, 10 Ebrill 2023

Cystadleuaeth Pencerdd: Cylch 2

10 Ebrill 2023, 9:00am, Stiwdio 2

Rhaglen 25 munud i gynnwys un o’r canlynol:
J S Bach: Suite BWV 1006a ed. Sioned Williams
Paul Hindemith: Sonata (1939)
Louis Spohr: Fantasie in C minor Op.35
Felix Godefroid: Carnival de Venice
Benjamin Britten: Suite for Harp Op.83
Beirniaid: John Metcalf (Cadeirydd), Imogen Barford, Sioned Williams, Veronika Lemishenko.

Dosbarth Meistr: Parker Ramsay

10 Ebrill 2023, 10:00am, C3

Cyngerdd Cinio: Zi Lan Lia (Guzheng)

10 Ebrill 2023, 1:00pm, Cyntedd

Cystadleuaeth Cerddoriaeth Byd: Cylch Terfynol

10 Ebrill 2023, 3:00pm, Stiwdio 2

Perfformiad o raglen 20 munud.
Beirniaid: Pwyll ap Sion (Cadeirydd), Parker Ramsay, Zi Lan Liao,
Gwobrau: 1af £2,000, 2il £1,000, 3ydd £500
(Noddir gan Pendine Park)

Prosiect India: Cefyn Burgess, Nia Davies Williams & Meinir Llwyd Roberts

10 Ebrill 2023, 5:00pm, Cyntedd

Hanes taith arbennig i gyflwyno telyn y ddiweddar Mair Jones (Telynores Colwyn) i fyfyrwyr Prifysgol MLCU, Shilong, India – prosiect ar y cyd rhwng Canolfan Gerdd William Mathias , Cyfeillion Mair Jones a Phrifysgol MLCU. Bydd Cefyn, Nia a Meinir yn trafod cefndir y prosiect a’r cynlluniau cyffrous sydd ar droed i sefydlu prosiect cyfnewid diwylliannol rhwng Gogledd Ddwyrain India a Chymru.

Cyhoeddi Enillwyr Cystadleuaeth Cerdd Byd

10 Ebrill 2023, 6:00pm, Cyntedd

Cyngerdd Café

10 Ebrill 2023, 6:15pm, Cyntedd

Enillwyr Cystadleuaeth Cerdd Byd

Cyngerdd Cerdd Byd

10 Ebrill 2023, 7:30pm, Theatr

Pedair (Cymru)
Veronika Lemishenko (Wcrain)
The Griot Brothers (Senegal a Gambia)