Edrych yn ôl ar Ŵyl Delynau Ryngwladol 2018 (1-7 Ebrill 2018)

28 Apr 2018

Ebrill 1 – 7 , 2018 oedd dyddiadau Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru. Fe’i cynhaliwyd yn Galeri, Caernarfon, i ddathlu penblwydd y telynor Cymreig eiconig, Osian Ellis yn 90 oed a’i gyfraniad gwych i gerddoriaeth dros gyfnod o 70 mlynedd.

Cynhaliwyd cyngherddau, cystadlaethau, gwersi hwyliog i ddechreuwyr, dosbarthiadau meistr, arddangosfeydd telynau a llawer o ddigwyddiadau eraill.…

Daeth delynorion o bob rhan o’r byd i ymuno yn y dathlu ac i wneud cyfeillion trwy’r dannau’r delyn!

Artistiaid

Anne Denholm, Arfon Gwilym, Ben Creighton-Griffiths, Blánaid Murphy, Cai Fôn Davies, Calan, Côr Palestrina, Dylan Cernyw, Dynamic Harps, Elinor Bennett, Ensemble Cymru, Ensemble Telyn DIT, Geraint Lewis, Glain Dafydd, Glian Llwyd, Gwenan Gibbard, Gwyn Owen, Huw Llywelyn, Isabelle Moretti, Mared Emlyn, Mererid Hopwood, Nic Gareiss & Maeve Gilchrist, Rhys Meirion, Siân James, Sian Wyn Gibson, Sioned Gwen Davies, Sioned Webb, Sioned Williams, Two Blonds and a Harp, Valeria Voshchennikova

Canlyniadau Cystadlaethau 2018

Here are the results of the Wales International Harp Festival 2018 competitions:

Cystadleuaeth Pencerdd:
1af: Evgeniia Marchenko (Rwsia)
2il: Veronika Lemishenko (Wcraen)
3ydd: Manon Browning (Cymru)

Cystadleuaeth Ieuenctid:
Enillwyr 3 ysgoliraethau £1500 yr un:
Mared Emyr Pugh-Evans (Cymru), Anwen Mai Thomas (Cymru) & Evelien Vaneysendeyk (Gwlad Belg)

Cystadleuaeth Iau:
Enillwyr 3 ysgoloriaeth £500:
Silvia Capé (Yr Eidal), Dasha Rumiantseva (Rwsia), & Audrey Zhang (UDA).

Cystadleuaeth Cerdd Byd:
1af: Joshua Doughty (Lloegr)
2il: Nora-Elisa Kahl & Patrick Huss (Yr Almaen)
3ydd: Calum Macleod (Yr Alban)

Harp Duo Competition:
1af: Liliana Safikhanova & Anna Aleshina (Rwsia)
2il: Aaron Ma & Shimeng Sun (Tsieina)

Beirniaid:
Ann Jones, Carol McClure, Clíona Doris, Denise Kelly, Elinor Bennett, Judith Utley, Karen Vaughan, Meinir Heulyn, Milda Agazarian, Nick Capaldi, Paul Dooley, Rhian Samuel, Rhiannon Mathias, Sioned Williams, Stephen Rees.

Erthyglau Arall

Edrych yn ôl dros yr Ŵyl Delynau Ryngwladol yn 2023

Edrych yn ôl dros yr Ŵyl Delynau Ryngwladol yn 2023

Neges gan Elinor Bennett Cyfarwyddwr ArtistigTachwedd 2022Cynhelir pumed Ŵyl Delynau Ryngwladol Cymru yn Galeri Caernarfon o’r 5-11 o Ebrill 2023, a chawn gyfle euraid i ddod â phobl at ei gilydd i gael eu hysbrydoli gan gerddoriaeth telyn o ddiwylliannau amrywiol...

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Elinor y delynores arbennig yn ffarwelio mewn steil

Bydd sylfaenydd gŵyl delynau ryngwladol yn dweud hwyl fawr mewn steil gyda ffarwel hir. Y delynores enwog Elinor Bennett fydd canol y llwyfan mewn cyngerdd arbennig i lansio Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru y gwanwyn nesaf. Cynhelir y cyngerdd lansio yn Neuadd Pritchard...

Noddwyr yr Ŵyl yn 2023