Cystadlaethau

Pencerdd

Agored i delynorion a aned ar, neu ar ôl, Medi 1af 1987

Ieuenctid

Agored i delynorion a aned ar, neu ar ôl,  Medi 1af 2003

Iau

Agored i delynorion  a aned ar, neu ar ôl Medi 1af 2009.

Cerdd Byd

Unrhyw Oedran